Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Lichtpuntjekristallen

 Deze algemene voorwaarden zijn altijd van toepassing als U bij ons een bestelling plaatst.

Artikelen, prijsopgave en overeenkomsten
Alle producten en prijzen zijn vrijblijvend en het Lichtpuntjekristallen behoudt zich het recht voor om de prijzen en voorwaarden te wijzigen of een artikel uit het assortiment te nemen. Een overeenkomst komt slechts tot stand na betaling van de bestelling. Mocht een artikel onverhoopt toch niet op voorraad zijn kan de bestelling door Lichtpuntjekristallen geannuleerd worden. Indien dit het geval is wordt het betaalde bedrag binnen twee weken teruggeboekt.

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten en vergissingen.

 

Een overeenkomst komt slechts tot stand door betaling via iDEAL of Bancontact/MisterCash

De factuur/orderbevestiging wordt direct na het plaatsen van de bestelling verstuurd naar het door de koper opgegeven e-mailadres. Lichtpuntjekristallen is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van de factuur/orderbevestiging van de bestelling.

Alleen de via te site te bestellen artikelen kunnen worden verzonden. Voor al onze overige artikelen geldt dat deze alleen in de fysieke winkel te verkrijgen zijn. Deze artikelen zullen niet worden verstuurd. Wij kunnen hier geen uitzondering op maken.

Reclames en aansprakelijkheid
De koper is verplicht de bestelling onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.

Aankopen via de webshop kennen een herroepingsrechts van 14 dagen na ontvangst. Gedurende deze termijn mag de klant gebruik maken van dit recht. Het aankoopbedrag wordt terugbetaald met aftrek van de gemaakte behandeling- en portokosten. De kosten voor het retourneren van de bestelling/product(en) zijn voor rekening van de koper.

Voorwaarden voor retourneren:
Het product mag niet gebruikt zijn en moet nog verkoopbaar zijn.
Het product moet onbeschadigd retour gestuurd worden.

In geval van een retourzending dient U voor de verzending schriftelijk (per e-mail) hierover contact met Lichtpuntjekristallen op te nemen.

Eigendomsvoorbehoud
Na volledige betaling is het product eigendom van de koper. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op koper over.

Het product wordt aangetekend/verzekerd verzonden via Post NL. Wij zullen het met grote zorg goed verpakken, maar eventuele schade en/of vermissing tijdens transport dient u zelf bij post NL te verhalen.

Aankopen in de fysieke winkel kennen geen herroepingsrecht en hier is de koop definitief na betaling.

Meerderjarigheid
Elke koper verklaart meerderjarig te zijn of te zijn bijgestaan voor de bestelling door een meerderjarige.

Levertijd
Bestelde producten bij Lichtpuntjekristallen worden zo snel mogelijk verstuurd.

De levering van de producten geschiedt op het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper. We proberen dat zo veel mogelijk binnen drie werkdagen te doen, maar de koper kan hieraan geen rechten ontlenen.

Mocht het, om welke reden dan ook, langer gaan duren dan zullen we contact met de koper opnemen.

Lichtpuntjekristallen stuurt bij het verzenden van iedere (na)levering een bevestiging hiervan naar het door de koper opgegeven e-mail adres. Lichtpuntjekristallen is niet aansprakelijk voor het eventueel niet ontvangen van deze e-mail door de koper.

Overmacht
Ingeval van overmacht heeft Lichtpuntjekristallen het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de geplaatste bestelling door koper op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder Lichtpuntjekristallen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Menu