Dioptaas (‘De Mantel van Christus’)

Algemeen

Het is zo prachtig dat wij net voor de Kerst een hele grote partij werkelijk oogverblindende Dioptaas kristallen uit Congo hebben binnengekregen. Van hele kleine stukjes of mini kristallen tot grotere clustertjes. Waarom vinden wij dit zo mooi voor de Kerst, nu omdat dit kristal ook wel ‘de mantel van Christus’ genoemd wordt.

Veel klanten in onze winkel vertellen dat ze door pittige transformatieprocessen gaan, maar tegelijk ook grote vreugde en prachtige inzichten ervaren. Maar ook dat ze zoveel sneller dan vroeger door dit soort processen/ervaringen gaan. Dit ervaren wij zelf ook. Soms ervaar ik zo’n groot geluksgevoel als ik buiten loop en de zon op mijn gezicht voel, of cadeautjes krijg in de vorm van synchroniciteiten, tekenen via symbolen, getallen of dieren die zich laten zien. Alles gaat voor velen nog op en neer, maar het feit dat we dit geluksgevoel al hebben mogen ervaren is hoopvol en het weten dat het leven alleen nog maar mooier kan worden, hoe meer we bij ons ware zelf komen is zo fijn. Je voelt je dan geen slachtoffer meer, maar begrijpt dat je veelal met oude programmeringen te maken hebt, een soort echo’s uit het verleden.

We schrijven bij onze beschrijvingen soms over ascensie en vaak over Lemurië. Dat er veel kristallen zijn met Lemurische energie. We verlangen zo terug naar deze tijden, omdat we toen in liefde en harmonie in een hogere vibratie leefden. Bij sommige beschrijvingen hebben we het over Vlammen of Stralen die verbonden zijn met de wijsheid en informatie van geascendeerde Meesters die bij die bepaalde straal of Vlam horen. Ik denk dat dit nu weer meer speelt, omdat we in een tijdperk van het grote ontwaken leven. Een tijdperk waarin Aarde en haar bewoners weer kunnen Ascenderen. Voor hen die niet weten wat Ascenderen is, in het kort een uitleg. Dit is spiritueel ontwaken. In een hogere energie frequentie komen die ons helpt los te komen van oude patronen, die ons hoogste goed niet meer dienen. Het is een fysieke, emotionele en spirituele transformatie, waarna het fysieke lichaam niet meer hoeft te sterven. Het opgestegen lichaam is dan een vijf-dimensionaal lichaam wat uit veel meer licht bestaat. In dit lichaam kun je zowel op aarde als in de kosmos zijn, je bent dan vrij.

We zullen in deze blog twee kristallen behandelen die tot twee verschillende van de “zeven heilig vlammen” van Lemurië behoren. Deze Vlammen zijn verbonden met geascendeerde Meesters.

Dioptaas met een unieke groene kleur is verbonden met de Groene Vlam van heling en manifestatie, verbonden met de vijfde Straal. Deze straal is verbonden met Meester Hilarion en het derde oog chakra. Meester Hilarion was in de tijd van Atlantis de Hogepriester van de Tempel van Waarheid en voordat het continent Atlantis zonk transporteerde hij deze Vlam van Waarheid naar Griekenland, waar in die tijd het vocale punt het Orakel van Delphi was. Dit was een plaats waar honderden jaren de boodschappen van God verkondigd werden. Nog steeds kun je in de etherische lagen bij Kreta en de omgevende Mediterrane zee, de energie van de Tempel van Waarheid, de energie van Meester Hilarion aantreffen.

Meester Hilarion helpt vanuit andere dimensies om de mensen op aarde weer Meesterschap te laten verkrijgen over hun derde oog chakra en over genezing, heelheid en oordeelloosheid. Deze Groene Vlam of Straal is de straal van heling op alle levels, van waarheid, standvastigheid en schepping door manifestatie. Maar deze straal is ook verbonden met Aartsengel Raphael en Moeder Maria. Deze straal ondersteunt ook mensen die werkzaam zijn op het gebied van genezing. Ware genezing betekent het lichaam en de geest weer terugbrengen in een staat conform de oorspronkelijke blauwdruk.

Dioptaas, Smaragd, Jade, Diamant en kwartskristallen (deze laatste 2, omdat deze alle kleuren bevatten), bevatten het licht van de vijfde Straal. De voor velen liefdevolle, ontroerende energie van Dioptaas raakt diep in het hart en kan tot tranen roeren. Dit kristal is ook een heler van het hart. Dioptaas is één van de meest krachtige spirituele leraren van deze tijd, daarom wordt hij ook wel de mantel van Christus genoemd. Je voelt de liefde en vergeving als een warme deken om je heen. Deze leert je je hart te helen en jezelf te bevrijden van beperkende rollen uit het verleden, waardoor je weer in je volle kracht komt. Tevens leert deze zowel onszelf als de ander te vergeven. Dit is de grootste daad van liefde. Hierdoor kun je met een open hart alle zegeningen van het leven ontvangen en zo een gelukkig leven voor jezelf creëren.

Zo mooi dat bij Meester Hilarion staat dat hij leerlingen begeleidt op hun pad om zich steeds meer met de “Mantel van hun Hogere Zelf” te bekleden. In de spirituele wereld wordt er vaak over het Christus bewustzijn gepraat, dit is een hoger, kosmische bewustzijn, dat ontstaat als het hogere Zelf ten volle in de mens op aarde gerealiseerd wordt. Het ego gerichte bewustzijn is dan volledig getransformeerd. Het is de Christus in jezelf weer doen ontwaken, dat we ons bewust te worden van het zelf als God, de creator. Het is een vorm van bewustzijn, waarin de ziel haar geboorterecht van vrije wil vanuit het hart leeft. Het innerlijke, intuïtieve weten en dit vol liefde, mededogen en respect voor alle levensvormen te leven. Dit bewustzijn van liefde en eenheid ontvouwt zich langzamerhand in eenieder van ons. Als we zo gaan leven, brengen we het kosmische licht in de stof, op aarde. Wij zijn lichtwezens, onze cellen bestaan uit licht, hoe meer bewust we worden, hoe meer ‘heel’ we worden. We kunnen weer scheppers worden. Creatiekracht vanuit jezelf, vanuit je hart, vanuit het licht dat je bent, daarmee kunt je alles scheppen.

Dioptaas (de mantel van Christus)

Dit bijzondere kristal is een krachtige genezer van het hart, hij opent het hart- en hogere hartchakra en verbindt ons met onze innerlijke Meester. Hij brengt alle chakra’s op een hoger niveau. Dit kristal is verbonden met de Groene Straal die verbonden is met het hart en die staat voor goddelijke genezing, vormende kracht en overvloed. Het is één van de krachtigste genezende stenen voor emotionele patronen en karmische contracten die relaties beïnvloeden. Hij helpt je, je te bevrijden van het spelen van rollen gebaseerd op programmering uit het verleden en van karmische familie patronen. Hij helpt ons deze te begrijpen en dankbaar te zijn voor deze emotionele lessen. Dit kristal maakt ons volwassen, hij leert ons om anderen in hun waarde te laten i.p.v. dat ze aan onze verwachtingspatronen moeten voldoen. Iedereen in een relatie mag zijn wie zij of hij is. Dioptaas is één van de meest krachtige spirituele leraren van deze tijd, daarom wordt hij ook wel de mantel van Christus genoemd. Je voelt zijn liefde en vergeving als een warme deken om je heen. Hij leert je je hart te helen en jezelf te bevrijden van beperkende rollen uit het verleden, waardoor je weer in je volle kracht komt. Hij leert zowel onszelf als die ander te vergeven. Dit is de grootste daad van liefde. Hierdoor kun je met een open hart alle zegeningen van het leven ontvangen.

We hebben in de winkel een grote collectie Amethisten, verschillende soorten in allerlei maten en kleurvariaties. Veel van onze klanten houden van Amethist geodes. We hebben nu net een grote collectie Amethist geodes in de vorm van een ei binnengekregen. Deze unieke eieren die uit Uruguay komen hebben prachtige dieppaarse kristallen in de holtes. Ze staan op een speciaal voor het kristal op maat gemaakte ijzeren standaard. Amethist is verbonden met de Violette Vlam van Transformatie en het ei staat symbool voor een nieuw beginnend leven. Het is ook een teken van verandering en van de opstanding. In het oude Egypte introduceerden de inwoners het heilige ei in hun kosmogonie (leer van het ontstaan van het heelal). Ze aanbaden de creatieve kracht die het Universum uitrustte met levende wonderen. Als symbool van die goddelijke kracht kozen ze het ei. Omdat een ei het goddelijke principe van een spontane verwekking bevat, plaatsten ze het aan het begin van de wording van al wat is. Het ei was de universele kiem, de oorspronkelijke kern die explodeerde onder invloed van een niet geïdentificeerde kracht en deed het universum ontstaan. In het oude China werd het ei gezien als de oorsprong van alle leven.

Amethist is de bekendste steen die behoort tot de Zevende Straal en de Violette Vlam van Transformatie. Deze zevende Straal is verbonden met de opgestegen Meester Saint Germain, die ook wel God van de Vrijheid wordt genoemd. De Aartsengel die bij deze straal hoort is Zadkiël. Saint Germain is meerdermalen teruggekeerd om met zijn hoge bewustzijn op aarde te leven. Hij werd belichaamd als Jozef, de vader van Jezus en de echtgenoot van Maria. In de vijfde eeuw was Saint Germain belichaamd als Merlijn, de grote alchemist, profeet en raadgever aan het hof van Koning Arthur.

Het chakra wat tot de Zevende Straal en de Violette Vlam behoort is de Zielenster chakra soms ook ‘seat of the soul chakra’ genoemd. Dit is waar onze ziel gebonden is aan zowel het etherische lichaam als het fysieke lichaam. Het bevindt zich op het niveau van het onderbewustzijn. Hierdoor is je ziel volledig bewust van God en van alle voorgaande incarnaties. Het is de plaats van de kennis van je ziel, van je Ware Zelf, wat je Goddelijke Zelf is. Dit chakra is de focus voor vrijheid, transformatie of verandering en vergeving door de Violette vlam. Deze transformatie kan worden versneld wanneer je de wetenschap van het gesproken woord gebruikt. Wij merken zelf dat als we onze processen met elkaar delen, dat we dan veel inzichten krijgen. Door het delen, maar ook door het verhaal van de ander te horen. Zo helpen wij elkaar.

Saint Germain laat weten dat het niet zo gecompliceerd of moeilijk is om zelf een geascendeerde Meester te worden. Hij zegt: Sta jezelf zonder je gebruikelijke weerstand en angsten toe om in het Nu te zijn, in de stroom van je goddelijkheid. Aanwezig in “ik ben” en te leven vanuit je hart in totale verbondenheid. Wat jij werkelijk bent is een Goddelijk wezen die in een experiment is geïncarneerd. Al eeuwen zijn jullie geprogrammeerd met angst en het geloof dat je een slachtoffer bent. Met het ontwaken en bewustzijn van nu kun je weer gaan geloven wie je werkelijk bent. Maak het niet te zwaar, zie het leven als een spel, als een groot avontuur. Berijd de golf van Ascensie in vreugde, liefde, harmonie en vrede en transformeer alle uitdagingen in goddelijkheid. Hij zegt in zijn prachtige woorden: Sta op in meesterschap van jouw Goddelijkheid! Sta jezelf toe de prachtige gewaden van vrijheid te dragen die ik je wil schenken als mijn vertegenwoordiger in de buitenwereld en die je met liefde en vriendelijkheid zult plaatsen op de schouders van mannen, vrouwen en kinderen die nu geïncarneerd zijn om onderdeel te zijn van deze wonderlijke Gouden Eeuw van Verlichting. Ik Saint Germain stuur je zegeningen van vreugde door de wonderen van de Violette Vlam van Transformatie en Vrijheid.

De prachtige Amethist kristallen op aarde dragen de hoge vibratie van deze Violette Vlam in zich, verbonden met het derde oog- en kruinchakra.

Amethist Geode

De vorm van de geode is symbolisch een baarmoeder waar de kristallen veilig in groeien. Deze Amethist Geodes geven ons een gevoel van veiligheid en geborgenheid. De energie van de kristallen stralen naar buiten door de open kant, maar blijven toch ook in een beschermde holte. De steen neemt energie op, slaat deze op, laat deze los en reguleert haar. Amethist is een krachtige zuiverende en beschermende spirituele steen met een hoge vibratie die verbonden is met het derde oog, de kruinchakra, de hogere etherische chakra’s en de violette straal van transformatie. Hij verbindt je met je eigen goddelijke oorsprong, stimuleert het denken, de heldere vermogens en de intuïtie. Hij helpt je om diepere inzichten in de oorzaken van levenservaringen te krijgen. Amethist stimuleert je om verantwoordelijkheid te nemen voor je realiteit door je te herinneren aan je relatie met de kosmos, het hogere wezen dat je bent en waarmee je alles creëert. Amethist maakt je ontspannen, wat nodig is voor het afstemmen op je hogere zelf, hierdoor ook heel geschikt voor meditatie. Hij kalmeert je gedachten geeft ook innerlijke en mentale rust. Hij werkt beschermend bij psychische aanvallen en zet deze om in liefde. Hij zuivert tevens de aura, werkt kalmerend en blokkeert negatieve energieën en geopatische belasting doordat hij je helpt met het opbouwen van een energieschild, een veld van spiritueel licht rond het lichaam. Amethist helpt je bij het nemen van besluiten, bevordert het gezond verstand en spirituele inzichten, verdrijft woede, angst en bezorgdheid en verlicht leed en droefheid. Een geode in huis of in je praktijk geeft je het gevoel dat je bent omgeven en beschermd door een bel van licht. Het is een steen die voor iedereen fijn is, ongeacht of je in spiritualiteit gelooft of niet. Ze zijn ook een goed hulpmiddel voor meditaties, ideaal ook om te gebruiken bij spirituele workshops, groepsmeditaties en elke ander vorm van gezamenlijk spiritueel werk, omdat ze rust geven en stress verminderen. Ze harmoniseren een groep en helpen zelfliefde ontwaken. Het zijn universele genezers. In de kamer van een zieke helpt een Amethist Geode de energie zuiver houden. De steen bevordert hogere bewustzijnstoestanden en helpt bij slapeloosheid en is weldadig voor pijnen, hoofdpijn, nachtmerries, woede, angst, verdriet.

Ieder mens wandelt zijn eigen, unieke pad op aarde en gebruikt de vele ‘tools’ die voorhandig zijn, waaronder liefdevolle begeleiding vanuit verschillende disciplines of van wezens. De ene mens vindt troost in een religie, de ander in sjamanisme, of weer anderen in Engelen. En natuurlijk niet te vergeten onze kristalvrienden haha. Weer anderen zijn verbonden met magische natuurwezens. Het maakt niet uit, alle wegen zullen naar Rome leiden om het maar zo te zeggen. Voor iedereen die met de energie van Draken werkt of zich verbonden voelt met deze krachtige natuurwezens zijn deze Amethist (Draken) eieren ook fantastisch. Veel kinderen vinden behalve Eenhoorns de Draken ook fascinerend. Draken zijn legendarische magische wezens en staan erom bekend dat ze voorspoed, succes, geluk en rijkdom brengen. Vooral in landen als China is dit al eeuwen een feit. In de Chinese astrologie heeft men ook het teken Draak, het is het enige mythische wezen in de Chinese dierenriem. De Draak staat hier bekend voor ongekende kracht, dapperheid, gezondheid, levenskracht, harmonie, vrede, kracht, rijkdom en geluk. Draken verjagen demonen en kwaadaardige geesten. Draken zijn bij sommigen bekend als archetypen en bij anderen als goddelijke Engelachtige wezens die kosmisch vuur dragen. Toevallig ben ik zelf ook een Draak. Maar kinderen voelen ergens dat deze in een andere wereld of dimensie bestaan, net zoals de Eenhoorns.

Draken zijn krachtig verbonden met de aarde, ze hebben de drakenlijnen die voor velen bekend zijn als leylijnen gecreëerd. Het zijn de aderen van moeder aarde, een kristallijn netwerk van licht en liefde. Er is ook nog een lichtraster om de aarde die de blauwdruk van de aarde wordt genoemd. Deze houdt de 5D-frequenties vast. Dit lichtraster wordt alsmaar sterker en op die manier dient dit de algehele ascensie van ons mensen en onze Moeder aarde.

Maar Draken zijn veel meer dan dat, het zijn onze helpers. Ze schenken ons enorm veel licht, liefde en kracht en helpen ons om dromen te manifesteren. Het zijn wezens met een diepe wijsheid en ze kunnen ons helpen onze eigen wijsheid te vinden. Draken leren ons eerlijk en oprecht te zijn en leren ons wat onvoorwaardelijke liefde is. Sommige mensen zijn bang voor Draken, maar dat kan een spiegel zijn, we zijn vaak bang voor onze eigen kracht. Ze helpen ons oprecht naar onszelf en anderen te zijn en onszelf te helen en onze trilling te verhogen.

We kunnen Draken ook helpen bij hun werk voor de aarde, net zoals zij ons kunnen helpen in ons dagelijks leven. Als je voor een Draak kiest, als eentje je roept, betekent dit dat je eraan toe bent om helemaal jezelf te gaan zijn op aarde, dat je klaar bent voor een volgende stap. Het zijn vrienden op ons pad naar ascensie, maar wel met beide beentjes op de grond.

Wil je meer weten over hoe met de energie van draken te werken, er zijn hele mooie boeken over geschreven, in het Nederlands zijn er mooie van Cathelijne Filippo en van Fanny van der Horst die heel veel informatie geven.

We hebben het nu over het Amethist ei, als Draken ei, verbonden met de paars/violette Draken die ook als specialiteit transformatie op spiritueel gebied hebben. Ze helpen je intuïtie versterken en geven kracht om hier volledig op te kunnen vertrouwen. Deze paars/violette Draken helpen je verbinding met jezelf en de andere wereld te versterken en geven bescherming wie zich met hen verbindt. Ze helpen ons om met een zuiver hart contact te maken met ons hogere zelf en liefdevolle wezens uit andere werelden en dimensies. Zo bijzonder dat ik las dat er ook over een Draak wordt geschreven in een verhaal over Koning Arthur terwijl er ook wordt gezegd dat Saint Germain als Merlijn op aarde heeft geleefd. En dat Draken en hun energie uit werelden komen waar ooit Avalon, Shamballa of Asgard zich bevond, de magische werelden uit verhalen van verschillende landen.

Toen ik op google las op de site van Nieuwetijdskind.com over de energie van de Zwarte Draak, volgens de schrijver een van de krachtigste Draken, waarvan het aura paars of violet is en die in verbinding staat met de hoogste regionen, een zeer ‘spirituele’ Draak om het maar zo te zeggen, voelde ik dat ook deze erg verbonden is met deze krachtige Amethist eieren. Deze Draak helpt je om op een heldere manier in contact te komen met jouw spirit. Deze Draak ziet wie jij als ziel bent en waartoe je in staat bent. Deze kan met zijn vuur licht laten schijnen op jouw zielsmissie en je de weg wijzen die je mag bewandelen. Deze oude, vriendelijke, rustige Draken zullen je voeden en koesteren en zorgen voor je welzijn door je te helpen om gezonde grenzen te trekken.

Dit was het voor nu.

Er zal geen blog meer komen voor de Kerstdagen, daarom willen wij iedereen hele fijne feestdagen toewensen en een liefdevol, gelukkig en gezond 2023. Dat dit een prachtig jaar voor iedereen mag worden. 

Op onderstaande dagen is de winkel open van 10.00 uur tot 17.00 uur

16, 17 en 18 december (vrijdag, zaterdag en Zondag)

22, 23 en 24 december (donderdag, vrijdag en zaterdag)

29, 30 en 31 december (donderdag, vrijdag en zaterdag)

6, 7 en 8 januari (vrijdag, zaterdag en Zondag)

Menu