Kristallen met hoge tot zeer hoge vibratie

Algemeen

Wat zijn nu kristallen met een hoge of zeer hoge vibratie?

Want alle kristallen stralen een energie uit. Kristallen met een hoge vibratie of trilling ervaren sommige mensen als dat de steen ‘snel’ aanvoelt en andere stenen met een lagere vibratie worden vaak als veel ‘trager’ ervaren, of voelt men heel erg in de benen en voeten. Hoger of lager zijn maar woorden. Het ene is niet beter als het andere. Het betekent eigenlijk meer verbonden met de kosmos of meer verbonden met de Aarde en allebei is Goddelijk. Voor sommige mensen is het heel fijn om juist kristallen met een aardende vibratie bij zich te dragen, omdat zij moeite met aarden hebben of vanuit zichzelf heel makkelijk in verbinden komen of al zijn met hogere vibraties, of dat ze al heel veel rommel en ballast hebben opgeruimd en zich nog heel graag met Moeder Aarde willen verbinden. Voor hen die de energie van kristallen kunnen voelen is er geen twijfel dat kristallen een energie uitstralen, maar mensen die dit niet kunnen voelen, kunnen dit dus alleen maar aannemen. Gelukkig bestaat er tegenwoordig apparatuur die elektrische of magnetische velden kan meten. Net zoals de energie die een healer uitstraalt, bv Reiki of magnetiseren of ander vormen van healing, te meten zijn. Met Kirlian fotografie kun je je aura fotograferen en de energie die een menselijk lichaam uitstraalt op een foto vastleggen. Ook kristallen kun je hiermee fotograferen en hun energieveld dus waarnemen. Krachtige kristallen werken in op blokkades of energieën die vast in je lichaam of auraveld zitten. Kristallen bezitten een specifieke frequentie en kunnen dus heel krachtig met een specifiek deel van het lichaam of auraveld resoneren. Kristallen met een extreem hoge vibratie hebben vaak een heel groot bereik. Hoe hoger de frequentie van een kristal is, hoe dieper en specialistischer hij kan reinigen of helen, maar hij zal ook direct naar de oorzaak van het probleem gaan. Er zijn ook kristallen met een zeer hoge vibratie die ook heel krachtig verbonden zijn met de lagere chakra’s, het betekend dus niet automatisch dat kristallen met een hoge vibratie alleen maar verbonden zijn met hogere chakra’s. Kristallen met een hoge, krachtige vibratie kunnen je helpen om totaal te helen, je kundalini energie doen ontwaken en je helpen op je pad naar ascensie, verlichting. Uit onderzoek is gebleken dat veel stenen die een hoge vibratie bezitten bestaan uit een Aluminium of Beryllium of Silicium of zuurstofverbinding bestaan. De kristallen met een zeer hoge vibratie bevatten vaak een combinatie van deze. Ze zorgen voor spirituele alchemie.

Wij hebben in onze collectie heel veel kristallen met een zeer hoge vibratie, ook zeldzame exemplaren. We hebben al jaren het gevoel dat het vinden van deze kristallen een opdracht voor ons is, of een afspraak, net hoe je het wilt noemen. Voor veel mensen die met kristallen beginnen komen vaak eerst de meest aardende kristallen op hun pad, of kristallen met een wat meer gemiddelde vibratie, maar bij ons was dit dus precies andersom. De eerste steen waardoor het Lichtpuntje Kristallen eigenlijk is ontstaan is de Morganiet. Een roze Beril met een zeer hoge vibratie.

Morganiet

Dit is een roze variant van beril, de moeder der edelstenen, dit kristal is een symbool van onvoorwaardelijke liefde en heeft een sterke verbinding met het hartchakra, dat het reinigt en activeert. De bijzonder krachtige en liefdevolle energie van dit kristal is sterk verbonden met de Elohim engelen, maar ook met het regenbooglicht. Het brengt diepgaande healing en transformatie teweeg en werkt langzaam, zacht en liefdevol. Morganiet draagt een transformatiekracht die op diverse lagen tegelijk werkzaam is, waardoor dit kristal healing door je hele wezen brengt, tot in de aarde. Het helpt je om direct alles los te laten in vrede en acceptatie. Dit gebeurt onder leiding van het licht van de vele Engelen die met dit kristal verbonden zijn. Omdat de steen liefde aantrekt en liefde binnen een relatie handhaaft is het zeer geschikt voor hen die zich afgewezen en onbemind voelen. Als je Morganiet op het hartchakra legt, kan er een diepgaande genezing ontstaan waardoor je kwetsende ervaringen uit het verleden kunt loslaten. De steen is verbonden met de roze straal, de helende vrouwelijke energie die weer verbonden is met Quan Yin, Isis en Maria. De energie van Quan Yin vult ons met universele liefde, genezing en geduld en maakt ons bewust van de zinloosheid van materialisme en het belang van onze spiritualiteit. Morganiet stimuleert een eenvoudige, kinderlijke kijk op de wereld.

Toen kristallen op ons pad begonnen te komen en na het lezen van spirituele kristalboeken viel ons op dat er steeds stenen met een hoge vibratie op ons pad kwamen. We gingen ons afvragen waarom dit zo was. Na jaren werd ons duidelijk dat wij dit afgesproken hadden voordat we geboren waren, dat deze kristallen op ons pad komen en wij ze in mogen kopen zodat ze in Nederland beschikbaar worden voor de vele spirituele mensen en healers die ons land rijk is en die deze kristallen nodig hebben. Nederland is een land waar veel mensen met een hogere vibratie wonen.

Veel stenen met een extreem hoge vibratie zijn bij mensen die zich hiermee bezig houden bekend, stenen zoals Moldaviet, Fenakiet, Herderiet, Berylloniet, Ajoiet, Aquamarijn, Heliodoor, Smaragd, Morganiet, Bixbiet, Azeztulieten, Satya Mani, Topaas, Brookiet, Cassiteriet, Zinkiet, Trigonic, Apatiet, Rhodochrosiet, Rhodoniet, Natroliet, Euclaas, Dioptaas, Adamiet, Scolesiet, Datoliet, Bustamiet, Sugiliet, Richteriet, Vesuvianiet, Peridoot, Petaliet, Brazilianiet, Aurichalciet, Waveliet, Diopsiet, Tanzaniet, Danburiet, Kunziet, Cinnaber in kwarts, Cavansiet, Magnetiet, Lazuliet, Chrysoberil, Alexandriet, Boraciet, Clinozoisiet, Tiffany Stone(Betrandiet),Brandberg kristallen, Anhydriet, Hemimorfiet, diverse Granaten en Lemurische Kwartsen.

Dan hebben we ook nog de minder bekende zoals Stellar Beam Calciet, de Aurakwartsen, Auraliet 23, Super 7, Shift kristallen, Andara Obsidiaan, Naica Seleniet, Seleniet uit Winnipeg, Sirius Zielkwartsen, Nuummiet, Cradle of Humankind, Amfiboolkwartsen, Medusa Stone, Master Shamaniet, Star Hollandiet, Cradle of Humankind en de combinatiesteen Zinkiet Frankliniet Willemiet.

Eigenlijk te veel om op te noemen en er zijn er vast nog meer die we nu even vergeten zijn.  Een paar die nog niet genoemd zijn willen we in het zonnetje zetten omdat de stenen zeldzaam en vaak moeilijk te verkrijgen zijn, uitzondering is de Fenakiet, maar deze is zo extreem krachtig, vandaar de extra vermelding.

Cryoliet is zo’n steen die in de top 5 van hoogste vibratie kristallen staat. Dit is een zeldzame steen die in Groenland wordt gevonden. Wij hebben ook Cryoliet met Sidderiet, wat een hele krachtige combinatie geeft. Je voelt zelf wel, wat de voorkeur geeft, met of zonder.

Cryoliet

De mijn in Groenland waar deze zeldzame steen is gevonden is inmiddels gesloten. De energie van de steen richt zich direct tot wat je op dit moment in je evolutie het hardst nodig hebt, het ontwaken van je bewustzijn voor de intelligentie van het hart en dat verbinden met de ontwikkelde delen van onze hersenen. Cryoliet stimuleert krachtig het 3e oog en de prefrontale cortex van de hersenen. Ook stimuleert het je hart en kruinchakra en verbindt deze met het 3e oog waardoor je innerlijk beter kunt zien. Tevens opent het de kanalen van innerlijk weten van het hart. cryoliet kopieEn aangezien het weten van het hart verder reikt dan tijd en ruimte kunnen we in principe door de verbinding tussen denken en hart gebeurtenissen in de toekomst voorzien. Cryoliet activeert deze slapende, maar zeer reële verbinding. Je wordt bewust en zal je voortdurend van moment tot moment over geven aan de wijsheid van het hart, wat gelijkstaat aan overgave aan het Goddelijke Plan. Deze overgave betekent in feite een bevrijding, want je komt tot het besef dat jijzelf en het Goddelijke Plan één en dezelfde zijn. Tevens zorgt Cryoliet voor moed, zuiverheid en heft besluiteloosheid op. De steen helpt je zien wat er moet gebeuren en geeft innerlijke kracht en vastberadenheid om het te doen. Het helpt je ook om de hoogst mogelijke leraren en gidsen aan te trekken. Heel krachtig samen met Star Hollandiet omdat beide stenen je ware identiteit ontsluiten en je potentieel in vervulling laten gaan. Moldaviet versterkt deze beide ook nog. Samen met visionaire stenen zoals Fenakiet, Natroliet, Scolesiet, Herderiet en Azeztuliet worden latente vermogens van het hogere denken geactiveerd. De liefdesenergie die Cryoliet uitstraalt is de transcendente vibratie van Goddelijke Liefde, die een stapje hoger staat dan de menselijke liefde. cryoliet met sidderiet trommelWil je deze twee met elkaar vermengen, gebruik er dan een hartsteen zoals Morganiet of Rozenkwarts of Roze fluoriet bij. Op energetisch niveau kan Cryoliet helpen bij hersenfuncties, problemen met maag, darmen, de ziekte van Crohn of zenuwstelsel, bij bloedarmoede, aandoeningen van de schildklier en botten en bij huiduitslag. Maak een elixer alleen via de indirecte methode.

Sideriet zorgt voor het uitlijnen van alle lichamen, zowel het fysiek als de etherische. Tevens alle chakra’s en meridianen worden door deze steen op één lijn gebracht. Door de steen alleen al in je aura te houden gebeurt dit automatisch. Sideriet helpt je assertief te zijn bij mensen die proberen je leven te overheersen. Krachtige steen die je helpt het werk te gaan doen waar je hart of talent ligt. De steen laat het positieve in je naar boven komen en helpt je om krachtig in het leven te staan. Sideriet is verbonden met het Meestergetal 44. Behulpzaam bij de opname van Calcium, Magnesium en IJzer. Ondersteunend bij osteoporose en bloedarmoede.

Ook uit Groenland komt Tugtupiet. Omdat deze steen zo schaars gevonden wordt is ze heel erg zeldzaam. Het is de steen van onvoorwaardelijke liefde die ook voor passie, romantiek en vruchtbaarheid staat. Het is de drager van Universele, Kosmische liefde.

Tugtupiet

Deze zeldzame steen uit Groenland verbindt het mededogend hart met de verlichte geest en verankert onvoorwaardelijke liefde in de wereld. Hij leert dat je zonder eigenliefde niet van anderen kunt houden, dat je dan nooit echt intiem met iemand kan zijn. Deze liefdevolle, vreedzame steen is verbonden met de roze vlam van zuivere liefde. Tugtupiet bezit de zeldzame kwaliteit van tenebrescentie:in de zon of in ultraviolet licht, of als hij wordt vastgehouden of gedragen, verandert de lichtroze kleur in karmozijnrood. Onder ultraviolet licht fluoresceert hij helderrood. Dit kristal versterkt de libido en hartstocht en is heel goed om het hartchakra te openen en te reinigen. Hij staat voor romantiek, passie en vruchtbaarheid. Hij verbreedt en verdiept liefde en brengt onvoorwaardelijke liefde in relaties en integreert alle chakra’s met de hart- en hogere hartchakra’s, zodat liefde in elke daad en gedachte wordt uitgedrukt. Hij kan helpen het verdriet van eeuwen voor de planeet en jezelf los te laten. Deze steen leert je moedig en onbevreesd moeilijke situaties onder ogen te zien, hij neutraliseert woede en wrok en transformeert deze in creatieve energie, het is de perfecte steen voor herstel na een occulte aanval. Samen met nuummiet verbreekt hij koorden uit vorige levens. Hij helpt ook bij het verwijderen van implantaten en entiteiten. Psychisch bevordert hij vergeving, mededogen en onvoorwaardelijke liefde. De zachte energie is perfect tegen angst en stress en zorgt voor overvloed op alle niveaus. Geestelijk maakt Tugtupiet afstemming op universeel bewustzijn gemakkelijker, hij zorgt voor grotere helderheid. Hij leert u emotionele onafhankelijkheid en beschermt tegen emotionele chantage en leert bemoeienissen af te kappen. Het is de perfecte steen om onvoorwaardelijke liefde in de wereld te sturen en oorlogsgebieden te healen.

Tugtupiet: “Ik ben de drager van de Liefde: Universele, Kosmische Liefde. Ik ben pure Liefde en als je mij bij je draagt, word jij een mens dat alleen nog met de ogen van Liefde Moeder Aarde kan aanschouwen, de liefde verdiept zich tot in de Bron van Moeder Aarde. Als je je op mij afstemt en met mij mediteert, kom je in een Alles of Niets toestand, een volledige eenheid, waarin alleen nog Pure Onvoorwaardelijke Liefde bestaat. Als je mij bij je draagt, dan verspreid je met iedere stap de Liefde over Moeder Aarde. Ik ben dan ook een prachtig kristal om in te zetten bij aardehealings en hierdoor de liefde door te laten dringen in elke cel, elk DNA van jou als mens als van Moeder Aarde, maar ook ver daar voorbij. Ik ben een echt Nieuwetijdskristal dat zich graag Nu wil manifesteren om te helpen de Nieuwe Aarde, onze aarde getransformeerd naar de 5e dimensie te creëren en tevens jou te helpen op je pad naar ascensie.”

Een andere zeer zeldzame steen met een hoge vibratie is Hilutiet.

Hilutiet

hilutiet.In Sri Lanka is een nieuwe “ster” geboren. Hilutiet is een krachtige combinatie van Granaat, Zirkoon, Goethiet en kwarts. Deze steen is in april 2004 ontdekt op het eiland Sri Lanka. Deze zeer zeldzame steen brengt licht in de duisternis en leert je om je eigen pad te volgen en te leven vanuit je gevoel. Hierdoor verdwijnen innerlijke conflicten als sneeuw voor de zon en is iedere dag een dag van nieuwe mogelijkheden. Men beweert dat dit kristal de meest ongelooflijke positieve energie schenkt aan de drager ervan. Hilutiet heeft een sterke verbinding met het 2e en 3e chakra. Het stimuleert de spijsvertering en is goed voor hart, bloed en de longen. Het ondersteunt de opname van vitaminen en mineralen.

In de top 10 van meest zeldzame kristallen staat de volgende steen met een zeer hoge vibratie en dat is Jeremejeviet.

Jeremejeviet

Dit is één van de meest zeldzame kristallen op aarde. Het verbindt je direct met het Kristallijnen veld en andere hogere velden en met de Diamanten Straal die sinds kort weer op aarde is geïnstalleerd. Zo klein als het kristal is, zoveel avonturen en grote reizen kun je ermee maken tijdens meditaties. Het heeft een enorm energieveld. Achter de diamanten straal is er ook een zeer zachte lichtroze vibratie voelbaar, ondanks dat het kristal een blauw/paars uiterlijk heeft. De energetische uitstraling is totaal anders dan wat het kristal op het eerst gezicht laat vermoeden. Doordat het deze roze vibratie bevat, die voor vrouwelijkheid en onvoorwaardelijke liefde staat werkt dit kristal perfect samen met andere hoogenergetische kristallen zoals, Petaliet, Fenakiet, Danburiet, Morganiet etc. Jeremejeviet reinigt zeer krachtig, als een sterke bries die door al je lichamen waait en alles schoonveegt, maar die ook al je energielichamen heropent om nieuwe lichtcodes te kunnen downloaden. jeremejevietAls je het kristalletje vasthoudt kun je het gevoel hebben dat er aan je kruinchakra en je zielensterchakra getrokken wordt, alsof je naar boven wordt gezogen. Het wil je meenemen diep in het Universum om nieuwe ervaringen op te doen in andere dimensies en het opent poorten en andere werelden in jezelf. Het helpt je ook door diepe karmische reinigingsprocessen te gaan. Het is belangrijk stevig gegrond te zijn als je met dit kristal werkt. Dit is een echt Ascensiekristal met een extreem hoge vibratie. Op het 3e en 4e voor het dieper openen en voor de spirituele gaven en giften die je in dit leven met je mee brengt is het goed te combineren met Tanzaniet en amethist. De Tanzaniet zal dieper werken op het heropenen van de spirituele gaven, terwijl Jeremejeviet de poorten verder opent. De amethist zorgt ervoor dat dit proces rustig en sereen verloopt en een bescherming biedt bij de diepe reiniging die ermee gepaard gaat. Voor stevige innerlijke kracht zou je hem kunnen combineren met goudtopaas, Citrien, Heliodoor of zonnesteen. Voor hen die hun krachten in het verleden misbruikt hebben of die jaren onderdrukt waren kan deze karmische imprint verwijderd worden. Je kunt het kristal ook voor de onderste chakra’s zoals de basis-, knie- en zielensterchakra’s gebruiken voor een diepe zuivering. Je neemt dan ook een deeltje van Moeder Aarde mee in deze zuivering. Je kunt dan ook verder de diepte in reizen naar de schatten van de aarde en haar binnenste bewoners. Dit gaat het beste in combinatie met robijn of granaat samen met een Danburiet. Zeer geschikt voor kinderen of mensen of dieren die moeite met het aardse leven hebben. Het werkt ook kalmerend voor hoog sensitieve en/of nieuwetijdskinderen of begaafde spirituele mensen. Het zorgt ervoor dat ze alles even kunnen loslaten en zich steviger kunnen gronden en een nieuw gevoel van veiligheid en harmonie in zichzelf kunnen integreren. Ook goed voor hen die spiritueel vast zitten, omdat het hen diep in de aarde trekt om daarna in de hogere chakra’s diepe nieuwe openingen toe te laten waardoor ze spiritueel sneller ontwikkelen. Gaan de processen te snel of te heftig met dit kristal, neem dan een Danburiet of Petaliet in je linkerhand en in je rechterhand een blauwe topaas met een blauw/groene Kyaniet.

Dit jaar hebben we de unieke steen Cradle of Humankind uit Afrika op ons pad gekregen, twee jaar geleden kwam uit Afrika Kimberliet.

Kimberliet

Deze zeldzame steen is het moedergesteente van diamant uit de Kimberley diamantmijnen van Zuid-Afrika. Kimberliet wordt ook wel “Stone of Freedom” genoemd. Als matrix van diamanten heeft de steen geleerd te overleven. Hij assisteert je tijdens trauma of transformatieprocessen en maakt je flexibel. Een beschermende steen die je helpt je weerstand te laten varen. Kimberliet bevordert diepe meditatie, helpt je bij uittreden, reizen naar andere dimensies en versterkt het vermogen tot visualiseren. Hij helpt je je levensdoel te bereiken en projecten af te ronden. Deze steen verbergt diepe energieën in zich die het mogelijk maken vrij te worden van de fysieke omgeving, van de wereld zelf en is behulpzaam bij het mediteren waarbij diepe genezing van het lichaam, geest en ziel kunnen plaatsvinden. Hij brengt je in een toestand die nodig is om universele helende energie binnen te laten komen. Kimberliet is zowel krachtig als liefdevol met een vrouwelijk gerelateerde energiebron. Het helpt bij het visualiseren en neemt je mee naar de magische wereld en serene creaties van de verdiepte geest. Het geeft een gevoel van vrede en vrijheid, geeft een blij en licht gevoel en helpt je je ware verlangens te zien. Het tilt ons op naar een hoger niveau en is zeer beschermend. In relaties brengt Kimberliet vertrouwen en loyaliteit. Kimberliet helpt je bij het maken van beslissingen, ontwikkeld je paranormale gaven en versterkt je uithoudingsvermogen. Deze steen reinigt andere kristallen en laadt ze ook weer op, ontzuurt het lichaam en reguleert de mineraalbalans. Ondersteunend kristal bij afstands-healingen.

Een hele kleine maar zeer krachtige Granaat uit Madagaskar, die andere kristallen enorm versterkt is Rhodiziet.

Rhodiziet

Deze zeer zeldzame, hele kleine kristalletjes uit Madagaskar behoren tot de krachtigste kristallen van de aarde. In Atlantis en Lemurië waren ze al bekend als Meesterkristal. Ze zijn de enige kristallen die de energie van andere kristallen enorm versterken (ze dienen elkaar dan te raken), ook onze energie versterken ze. Als je ze samen met een andere steen houdt blijven ze soms aan elkaar plakken, terwijl de steen niet magnetisch is. Dit laat zien dat dit Meesterkristal een enorme versterker is en dat hij zich energetisch met hen verbindt. Ook helpen ze het ons mensen makkelijker te verbinden met kristallen. Ze helpen je spiritueel te ontwaken, horen bij helt element “wind” en zijn zeer verbonden met het 3e oog- en de kruinchakra’s, maar je kunt ze op ieder chakra leggen om deze te activeren, uit te lijnen en schoon te maken. Deze Meesterhealers hoeven nooit gereinigd te worden. Deze kristalletjes werken in cirkels, wanneer ze niet bezig zijn iemand te helen, dan helen ze zichzelf, een cirkel van continue heling energie. Ze verwijderen zuren uit het lichaam, verlichten pijn, ze helen zowel het fysieke, emotionele als mentale lichaam, dus zijn heel goed te gebruiken bij alle ziekten, ook de ernstige. rhodiziet rood zwart witSamen met een zwarte toermalijn beschermt het je aura enorm. Ze helpen ook de healer om veel sneller en dieper te helen, sjamanen in Madagaskar gebruiken ze. Als je op alle 7 chakra’s een kristalletje legt voel je binnen een paar minuten het enorme effect. Het kan een onbeschrijfelijk gevoel van gelukzaligheid en heelheid geven. Het opent met gemak een geblokkeerd chakra en binnen een paar minuten stroomt de reinigende energie door alle meridianen en energiesystemen, maakt ze schoon en in balans. Op je zonnevlecht geplakt helpt het je te manifesteren en geeft het zelfvertrouwen. Deze kristallen vergroten je paranormale gaven en helpen met uittreden, astraal reizen, interdimensionaal schouwen, helder te dromen en lessen te leren uit andere tijden. Samen met aardende stenen helpen ze je lichtlichaam in het fysieke te gronden. Dit kristal activeert het lichtlichaam en is een echt Ascensiekristal.

Als laatste willen we een steen noemen die veel mensen wel kennen, maar die in de top 5 van hoogste vibratie kristallen op nr. 3 staat, dus een extreem hoge vibratie heeft en dus heel krachtig transformerend op je lichaam werkt, en dat is Fenakiet. We willen hem daarom nog even extra in het zonnetje zetten.

Fenakiet

Fenakiet heeft een zeer hoge kristalvibratie, het verbindt persoonlijk bewustzijn met een hoge frequentie, waardoor informatie vanuit die ruimte naar de aarde kan worden vertaald. Het legt contact met het Rijk der Engelen en de Opgeklommen Meesters, maar brengt je ook in contact met je Gidsen. Door met Fenakiet te werken of mediteren kun je in de loop der tijd initiaties ontvangen of ondergaan vanuit de hogere werelden. Fenakiet zuivert, integreert en brengt de spirituele vibraties naar de aarde. De zeer hoge vibraties die Fenakiet uitzendt zijn krachtig genoeg om bij vrijwel iedereen de chakra’s van het derde oog en kruin te activeren, evenals het vermogen om innerlijke beelden te zien en waardoor innerlijke kennis toeneemt. De steen is bijna door iedereen op het derde oog te voelen, ook voor mensen die normaal gesproken dit niet voelen. Fenakiet activeert het lichtlichaam en brengt deze in harmonie en in bewuste verbinding met je fysieke lichaam. Ook kunnen ervaren kristalwerkers met dit kristal in hun lichtlichaam door de hogere werelden reizen en informatie mee terug nemen ten bate van iedereen in de fysieke wereld. Fenakiet opent de interdimensionale poorten voor innerlijk reizen, waarbij je bewustzijn zich door eindeloze gangen van heilige geometrische vormen stort. Dit is één van de krachtigste kristallen voor het derde oog chakra. Deze krachtige stenen kunnen het auraveld in een ommezien reinigen, omdat ze stuk voor stuk een krachtige generator van zuiver wit licht energie zijn. Fenakiet stimuleert en verruimt elk chakra en energiekanaal in het lichaam, zodat je fysieke zelf zich in een veel breder spectrum van energiefrequenties kan manifesteren en biedt kennis over hoe ze te genezen en te activeren. Ondanks deze aarding van het lichtlichaam wordt je spirituele pad steeds duidelijker. Fenakiet wil heel graag dat je je nieuwe spirituele inzichten toepast om je leren te ontdoen van beperkende patronen, overtuigingen en ideeën. Fenakiet helpt je om sneller hogere niveaus van bewustzijn te bereiken. Het opent ook heel krachtig op het kruinchakra en de etherische kosmische chakra’s daarboven. Fenakiet is een echt Nieuwe tijdskristal die behulpzaam is bij het ascensieproces. Het kristal wekt herinneringen aan vroegere spirituele initiaties.

Wil je Fenakiet gebruiken om voorspoed of financiële overvloed te creëren, combineer deze dan met Tsavoriet. Als je iets creatiefs wilt ondernemen, combineer Fenakiet dan met Zinkiet. Wil je je vermogen vergroten om via je wil iets te manifesteren, combineer Fenakiet dan met Heliodoor (gouden Beril) of Libisch Goudtektiet en/of Gouden Labradoriet.

 

Menu